+34 977 442 403 (tel.) | +34 977 445 417 (fax)

Dret Penal

Rama del dret públic que regula la potestat punitiva de l’Estat, associant-se a fets, estrictament determinats per la llei, com a pressupost, pena, mesura de seguretat o correcció com a conseqüència.

Assistència detingut

Defensa imputat

Interposició denúncies i querelles

La descripció de la capçalera ha estat extreta de la Wikipedia.

Política de Privacitat (es)
Lea atentamente la Política de Privacidad para informarse sobre el tratamiento de sus datos personales.

[legal_rgpdInfoBasica]

Informa't

Mitjançant el formulari de contacte ens enviarà dades personals i és per això que, segons el Reglament General de Protecció de Dades, és necessari el seu consentiment perquè puguem rebre-les i tractar-les.

9 + 8 =