+34 977 442 403 (tel.) | +34 977 445 417 (fax)

Royo-Ena /ADVOCATS

Justícia . Igualtat . Confiança

Últimes Noticies

Clàusules abusives en les hipoteques

El passat dilluns 27 de febrer vam participar en directe al programa “Parlar per Parlar” de la Plana Ràdio de Santa Bàrbara (100.6 FM), en el que vam parlar sobre les clàusules abusives en les hipoteques.

Qui Som?

El Nostre Servei

Dret Civil

Conjunt de normes jurídiques i principis del dret que regulen les relacions personals o patrimonials, voluntàries o forçoses, entre persones privades o públiques, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o fins i tot entre les últimes, sempre que actuïn desproveïdes d’imperium o auto-tutela.

Dret Penal

Rama del dret públic que regula la potestat punitiva de l’Estat, associant-se a fets, estrictament determinats per la llei, com a pressupost, pena, mesura de seguretat o correcció com a conseqüència.

Dret de Família

Conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre si i respecte de tercers.

Dret Laboral

Branca del dret que els seus principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure, per compte d’altri, en relació de dependència i a canvi d’una contraprestació.

Dret Administratiu

Branca del dret públic que regula l’administració pública, la funció administrativa i la relació entre els particulars; així mateix, comprèn el conjunt de casos reals que regulen l’organització, funcionament, poders i deures de l’Administració pública en les seves relacions amb altres subjectes.

Dret Mercantil

Branca del Dret privat que regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests.

Les descripcions han estat extretes de la Wikipedia.

Informa’t

La tutela judicial i efectiva dels ciutadans davant la justícia, així com la defensa dels interessos dels ciutadans davant les grans corporacions constitueixen el pilar bàsic de la nostra manera de fer i actuar.

Política de Privacitat (es)
Lea atentamente la Política de Privacidad para informarse sobre el tratamiento de sus datos personales. [legal_rgpdInfoBasica]

Mitjançant el formulari de contacte ens enviarà dades personals i és per això que, segons el Reglament General de Protecció de Dades, és necessari el seu consentiment perquè puguem rebre-les i tractar-les.

15 + 9 =

Els bons costums, i no la força, són les columnes de les lleis; i l’exercici de la justícia és l’exercici de la llibertat.

– Simón Bolívar y Palacios

Treballem Junts/es