+34 977 442 403 (tel.) | +34 977 445 417 (fax)

Dret Administratiu

Branca del dret públic que regula l’administració pública, la funció administrativa i la relació entre els particulars; així mateix, comprèn el conjunt de casos reals que regulen l’organització, funcionament, poders i deures de l’Administració pública en les seves relacions amb altres subjectes.

Reclamacions administratives

Contractació administrativa

Recurs administratiu i contenciós administratiu

Responsabilitat patrimonial de l'administració

Expedients administratius de concessió de llicències

La descripció de la capçalera ha estat extreta de la Wikipedia.

Política de Privacitat (es)
Lea atentamente la Política de Privacidad para informarse sobre el tratamiento de sus datos personales.

[legal_rgpdInfoBasica]

Informa't

Mitjançant el formulari de contacte ens enviarà dades personals i és per això que, segons el Reglament General de Protecció de Dades, és necessari el seu consentiment perquè puguem rebre-les i tractar-les.

15 + 9 =