+34 977 442 403 (tel.) | +34 977 445 417 (fax)

Dret de Família

Conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre si i respecte de tercers.

Separació i divorci

Convenis reguladors

Pensions alimentàries i compensatòries

Parelles de fet

Capitulacions matrimonials

Incapacitacions, tuteles i curateles

Divorci mutu acord

Guarda i custòdia fills menors d'edat

La descripció de la capçalera ha estat extreta de la Wikipedia.

Política de Privacitat (es)
Lea atentamente la Política de Privacidad para informarse sobre el tratamiento de sus datos personales.

[legal_rgpdInfoBasica]

Informa't

Mitjançant el formulari de contacte ens enviarà dades personals i és per això que, segons el Reglament General de Protecció de Dades, és necessari el seu consentiment perquè puguem rebre-les i tractar-les.

15 + 5 =