+34 977 442 403 (tel.) | +34 977 445 417 (fax)

Dret Laboral

Branca del dret que els seus principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure, per compte d’altri, en relació de dependència i a canvi d’una contraprestació.

Contractes laborals

Acomiadaments

Accidents laborals

Negociació col·lectiva i relacions laborals

Seguretat Social

Arbitratge i litigis en l'ordre jurisdiccional social

Personal estatutari

La descripció de la capçalera ha estat extreta de la Wikipedia.

Política de Privacitat (es)
Lea atentamente la Política de Privacidad para informarse sobre el tratamiento de sus datos personales.

[legal_rgpdInfoBasica]

Informa't

Mitjançant el formulari de contacte ens enviarà dades personals i és per això que, segons el Reglament General de Protecció de Dades, és necessari el seu consentiment perquè puguem rebre-les i tractar-les.

5 + 10 =